Denetimli Serbestlik Nedir?

      Denetimli serbestlik, Şüpheli, sanık veya hükümlünün toplum içinde denetim ve takibinin yapıldığı, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı alternatif bir ceza ve infaz sistemidir. Diğer bir ifadeyle denetimli serbestlik, hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışlarının düzeltilerek, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi, madde bağımlılarının rehabilitasyonu, mağdurların uğradıkları zararın giderilmesi ve bu yolla toplumun korunmasıdır.

      Denetimli serbestlik, denetim ve yardımın bileşiminden oluşan sosyopedagojik temelli bir cezalandırma yöntemi olarak düşünülür. Denetimli serbestlik uygulaması ücretsiz bir sistem olarak uygulanır ve işlenen suçun cinsi, suçlunun cezai kişiliği ve uygulamaya cevap verebilirliğine göre seçilmiş olan suçlulara uygulanır. Bu amacı suçluyu toplum yaşantısına olan yaklaşımını değiştirme ve yeniden bir ceza normunu ihlal etmeden bir sosyal seçim ortamında yer alabilme şansı sunması içeren bir sistemle bağlantılı olarak yapılmaktadır. Denetimli serbestlik ve faaliyetleri sadece denetim görevleriyle ya kamu yaptırımlarının teşkilatlanması ve uygulanmasıyla sınırlandırılmamalıdır. En geniş anlamda denetimli serbestlik bir suçlunun topluma rehabilite edilmiş bir şekilde yeniden entegre olmasına katkıda bulunacak tüm faaliyetleri kapsar. Bu anlamda denetimli serbestlik daha düşük suç oranına, daha az yeniden suç işlemeye ve daha güvenli bir topluma götüren sosyal ve cezai politikanın bir parçası olarak görülür. Bu ceza adaleti sistemine yapılmış bir ek değil, sistemin önemli ve ayrılmaz bir parçasıdır