Mağdur Destek Hizmetleri Bürosu

Mağdur Destek Hizmetleri Bürosu

Psikolog Sümeyye BAKIRCI ŞAHİN

Denetimli Serbestlik Memuru İzzet GÖÇEN

(1) Denetimli serbestlik müdürlüklerinde, mağdurlara yönelik hizmetleri koordine etmek ve yürütmek üzere mağdur destek hizmetleri bürosu oluşturulur. Mümkün olması durumunda büro, müdürlüğün diğer birimlerinden ve yükümlülere yönelik çalışmaların yürütüldüğü kısımlardan ayrı bir yerde kurulur.

(2) Mağdurlara yönelik hizmetleri yürütmek üzere, mağdur destek hizmetleri bürosunda mağdur hizmetleri konusunda özel eğitim almış yeteri kadar denetimli serbestlik uzmanı ve memuru görevlendirilir.

(3) Mağdur destek hizmetleri bürosunun görevleri şunlardır:

a) Mağdurların taleplerini kabul etmek ve incelemek.

b) Yardım alabileceği kişi ve kuruluşlar hakkında bilgi vermek.

c) Mağdurun talep etmesi halinde;

1) Yargılama süreci hakkında bilgilendirmek,

2) Psiko-sosyal destek programlarını uygulamak.

(4) Mağdur destek hizmetleri bürosu, müdürlüğün yetki sınırları içerisinde mağdurlara yönelik çalışma yürüten tüm kurum kuruluş ve kişilerle tam bir koordinasyon içinde çalışır. Mağdurların bilgilendirilmelerine yönelik tanıtıcı çalışmalar yürütür.