T.C.

NİĞDE

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Bakanlık ve HSYK Muhabere Bürosu

                                                                        

 Sayı       : B.03.4.CBS.4.51.00.01.B.M. 2016/10255                                                                                                19/12/2016

 Konu     : 2017 Yılı Uzlaştırmacı Kararı 

 

 

HUKUK ÖĞRENİMİ GÖRMÜŞ UZLAŞTIRMACILARA İLİŞKİN

 

K  A  R  A  R

 

 

                   Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 15. Maddesi kapsamında 2017 yılında Cumhuriyet Başsavcılığındaki soruşturmalarda ve Ceza Mahkemelerindeki kovuşturmalarda uzlaştırmacı olarak görev almak isteyen hukuk öğrenimi görmüş kişilerin seçileceği belirtilerek ne şekilde, hangi evraklarla başvurabileceği hususu ilan edilmiştir.

 

                   Hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacı olarak görev almak üzere başvuruda bulunan Niğde Adliyesinde görevli Yazı İşleri Müdürleri Yalçın ÜNAL, Güler GÜÇLÜKOL, Metin ÖZKUL, İdari İşler Müdür Vekili Eser TEKGÜNDÜZ, Niğde Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih AKKAYA, Araştırma Görevlisi İsmail YÜCE, Zabıt Katipleri Ayhan TATLI, Sevilay TURAN, Bülent BELEN, Kübra YILMAZ ile Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Ünal DEMİR'e ait başvuru evraklarının incelenmesi sonucunda, başvuru tarihi itibariyle Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen  nitelikleri taşıdıkları ve anılan yönetmelik gereğince de ibraz edilen belgelerinin eksiksiz olduğu anlaşılmıştır.

 

                   Bu kapsamda;

                  1-Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenecek olan 2017 yılı Uzlaştırmacı listesine girme talebinde bulunan Niğde Adliyesinde görevli Yazı İşleri Müdürleri Yalçın ÜNAL, Güler GÜÇLÜKOL, Metin ÖZKUL, İdari İşler Müdür Vekili Eser TEKGÜNDÜZ, Niğde Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih AKKAYA, Araştırma Görevlisi İsmail YÜCE, Zabıt Katipleri Ayhan TATLI, Sevilay TURAN, Bülent BELEN ve  Kübra YILMAZ ile Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Ünal DEMİR'in uzlaştırmacı olarak taleplerinin KABULÜNE,

                  2-Uzlaştırmacıların ad ve soyadları, açık adresleri ve telefon numaralarının yazılarak oluşturulacak listenin,  2017 Yılı Ocak ayı içerisinde en az yedi gün süre ile Adliye ilan panosunda ve Niğde Adliyesi Web Sitesinde ilan edilmesine,

                  3-Oluşturulan listenin bir örneğinin merkezdeki hakim ve Cumhuriyet savcıları ile Niğde yargı çevresindeki Mahkemeler ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmesine,

                   4-Listenin 2017 yılı Ocak ayı sonuna kadar Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilmesine,

                    Karar verilmiştir.

 

 

 

                                                                                                                                                                Seyfullah ÖSELMİŞ

                                                                                                                                                         Niğde Cumhuriyet Başsavcısı