T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 

 

Sayı        : 18514707-903.01.00.00-E.1249/50875  21/04/2016

Konu      : Sözlü sınav tarihinin öne alınması

 

 

 

....................... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

 İlgi : 29/03/2016 tarihli ve 18514707-903.02.00.00-E.888/39654 sayılı yazı.

 

             657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 114’üncü maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2'nci madde ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değişik 5 ve devamı maddelerine göre, sözleşmeli 2.454 infaz ve koruma memuru, 144 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 95 diğer sağlık personeli (sağlık memuru),  56 teknisyen, 155 destek personeli (şoför), 26 destek personeli (aşçı), 24 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere 2.954 sözleşmeli pozisyonun sözlü sınavı için 13 Haziran 2016 tarihinde yapılacağı belirtilmiş ise de; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 12/04/2016 tarihli ve 581 sayılı Bölge Adliye Mahkemelerine komisyon başkan ve üyelerinden atama yapılması ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yaz kararnamesini 06 Haziran 2016 tarihinde açıklanacak  olması nedeniyle sözlü sınav tarihi 16 Mayıs 2016 olarak değiştirilmiştir.

 

                Bilgi edinilmesini, söz konusu değişikliğin Cumhuriyet Başsavcılığı internet sayfalarında ve her türlü mudat vasıtayla ilanı ile gereğinin yerine getirilmesi için yazımızın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonuna iletilmesini rica ederim.

 

 

 

 

Mehmet Fatih BELVİRANLI     

Hâkim                      

Bakan a.                   

Genel Müdür  V.