Adana Bilirkişilik Bölge Kurulunca bilirkişilik başvuruları kabul edilen ve 26.12.2017 tarihinde yayınlanan liste ile ilan edilecek olan bilirkişilerden başvurusu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımızca alınanların yeminleri 28.12.2017 günü saat 15.00'da Niğde 1 nci Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda yapılacaktır.

  

 
2018 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KABUL EDİLENLERE VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU