YILLARA GÖRE ( BOR ) CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ İŞ DURUMU GÖSTERİR LİSTE.         
BOR CBS SORUŞTURMA
İŞ CETVELİ
Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2015 1340 3515 4855 3325 1530
2016 1530 3593 5123 3205 1918
BOR CBS İLAMAT VE İNFAZ
İŞ CETVELİ
Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2015 1105 1220 2325 733 1592
2016 1592 1099 2691 1007 1684
YILLARA GÖRE ( BOR ) MAHKEMELERİN İŞ DURUMU GÖSTERİR LİSTE.         
ASLİYE CEZA MAHKEMESİ  Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2015 559 1111 1670 1042 628
2016 628 902 1530 925 605
SULH CEZA MAHKEMESİ  Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2015 6 510 516 506 10
2016 10 1090 1100 1035 65
İCRA CEZA MAHKEMESİ  Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2015 21 143 164 140 24
2016 24 144 168 133 35
İCRA HUKUK MAHKEMESİ  Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2015 22 40 62 50 12
2016 12 55 67 33 34
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2015 456 592 1048 603 445
2016 445 694 1139 660 479
SULH HUKUK MAHKEMESİ  Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2015 127 662 789 660 129
2016 129 822 951 753 198