NİĞDE MERKEZ ADLİYESİ
1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2015 17587 7485 25072 7841 17231
2016 17231 3797 21028 1964 19064
2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2015 14658 6187 20845 3192 17653
2016 17653 7492 25145 9017 16128
BOR ADLİYESİ
BOR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2015 3147 909 4056 1387 2669
2016 2669 1253 3922 939 2983
ÇAMARDI ADLİYESİ
ÇAMARDI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2015 203 128 331 157 174
2016 174 82 256 92 164
ÇİFTLİK ADLİYESİ
ÇİFTLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2015 411 95 506 159 347
2016 347 53 400 170 230
ULUKIŞLA ADLİYESİ
ULUKIŞLA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2015 436 113 549 187 362
2016 362 136 498 115 383