BOR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ İŞ DURUMU GÖSTERİR LİSTE

         

BOR CBS SORUŞTURMA
İŞ CETVELİ
Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2017 1918 4341 6259 4330 1929
         
BOR CBS İLAMAT VE İNFAZ
İŞ CETVELİ
Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2017 1929 741 2667 756 1911
         
         
BOR MAHKEMELERİN İŞ DURUMU GÖSTERİR LİSTE

       

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2017 605 1133 1738 408 1330
         
SULH CEZA HAKİMLİĞİ Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2017 65 788 853 767 86
         
İCRA CEZA MAHKEMESİ Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2017 35 146 181 128 53
         
İCRA HUKUK MAHKEMESİ Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2017 34 49 83 51 32
         
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2017 479 693 1172 520 652
         
         
SULH HUKUK MAHKEMESİ Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2017 158 757 915 748 167