ÇAMARDI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ İŞ DURUMU GÖSTERİR LİSTE

         

ÇAMARDI CBS SORUŞTURMA
İŞ CETVELİ
Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2017 145 573 718 494 224
         
ÇAMARDI CBS İLAMAT VE İNFAZ
İŞ CETVELİ
Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2017 129 183 312 72 240
         
         
ÇAMARDI MAHKEMELERİN İŞ DURUMU GÖSTERİR LİSTE

       

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2017 96 118 214 147 67
         
SULH CEZA HAKİMLİĞİ Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2017 2 103 105 100 5
         
İCRA CEZA MAHKEMESİ Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2017 1 6 7 5 2
         
İCRA HUKUK MAHKEMESİ Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2017 3 4 7 2 5
         
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2017 87 101 188 121 67
         
         
SULH HUKUK MAHKEMESİ Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2017 13 262 275 251 24