ULUKIŞLA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ İŞ DURUMU GÖSTERİR LİSTE

         

ULUKIŞLA CBS SORUŞTURMA
İŞ CETVELİ
Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2017 671 1555 2226 1490 736
         
ULUKIŞLA CBS İLAMAT VE İNFAZ
İŞ CETVELİ
Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2017 548 413 961 258 703
         
         
ULUKIŞLA MAHKEMELERİN İŞ DURUMU GÖSTERİR LİSTE

         

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2017 332 407 739 369 370
         
SULH CEZA HAKİMLİĞİ Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2017 40 1162 1202 1027 175
         
İCRA CEZA MAHKEMESİ Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2017 1 10 11 10 1
         
İCRA HUKUK MAHKEMESİ Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2017 1 7 8 3 5
         
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2017 168 190 358 160 198
         
         
SULH HUKUK MAHKEMESİ Önceki yıldan        
D.Gelen Gelen Toplam Çıkan Kalan-Devreden
2017 51 433 484 435 49