5271Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince
Komisyonumuzca yapılan ilan gereğince (15Ekim2017-31Ekim2017) tarihleri arasında başvuruda bulunulduğu görülmekle bilirkişi
başvurularının değerlendirilmesi sonucu müracatları kabul edilenlerin listesi aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
 
 
             
  NİĞDE ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU    YIL : 2 0 1 8      
S.N ADI VE SOYADI BÖLÜM UZMANLIK ALANI ÇALIŞTIĞI KURUM RED/KABUL  
1 ADEM ODABAŞI TURİST REHBERLİĞİ FRANSIZCA, İNGİLİZCE, İSPANYOLCA ANATOLİA TRAVEL KABUL  
2 BÜŞRA FİDAN ÖĞRENCİ ARAPÇA   KABUL  
3 SELİME ALBAYRAK ÖĞRETMEN ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ELMALI - ÇAYIRLI 80. YIL ÇPL KABUL  
          29.11.2017  
 

Ömür YAMANER 165996
Adalet Komisyon Başkanı
Oğuzhan DÖNMEZ 42550
Cumhuriyet Başsavcısı


Murat BARNA 174545
Hakim