T.C.

NİĞDE

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

 

Sayı: 2016/1

 

BASIN BİLDİRİMİ

 

 

                     Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2.Dairesinin 16/07/2016 tarih ve 2016/4 tedbir esas ve 2016/345 sayılı kararı ile Niğde Adliyesinde görev yapan 5 Cumhuriyet Savcısı, 5 hakim 3 ay süre ile tedbiren görevden uzaklaştırılmışlardır.

            Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında 16/07/2016 tarihinde 3 Cumhuriyet Savcısı, 3 Hakim gözaltına alınmışlardır. Halen yakalanamayan diğer şüphelilerin aranması devam etmekte olup soruşturma halen devam etmektedir.

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 17/07/2016

                                                                       

                         

                                                    

                                                                                                                   Seyfullah ÖSELMİŞ

                                                                                                                  Niğde Cumhuriyet Başsavcısı