Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2023 YILI SÖZLEŞMELİ CEZAEVİ ŞOFÖR, TEKNİSYEN ( ELEKTRONİK) SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI
16.10.2023

2023 YILI SÖZLEŞMELİ CEZAEVİ ŞOFÖR, TEKNİSYEN (ELEKTRONİK) SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tefkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından sözleşmeli personel alımları ilanı gereğinceNiğde Açık Ceza İnfaz Kurumu sözleşmeli personel alımlarında, Sözlü sınav sonuçlarına göre sınavı asil olarak kazanan adayların başvuru esnasında E-Devlet ortamından yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını;

 

                                         SÖZLEŞMELİ ŞOFÖR ÜNVANI İÇİN

 

- 2022 KPSS sınav sonuç belgesi bilgisayar çıktısı

- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)

- İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)

- Ehliyet fotokopisi (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)

- Kimlik Fotokopisi

- Nüfus Kayıt Örneği (Tüm Aile)

- Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),

- Mal bildirimi (EK-2),

- Eş Durumu dilekçesi (EK-3),

- Sağlık Beyan Formu (EK-4),

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) (EK-5),

- Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)

- Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)

 

 

 

İstenilen belgelerin 20.10.2023 günü mesai bitimine kadar Niğde Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine (3. Kat) bizzat teslim edilmesi veya 20.10.2023 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde Acele Posta ile gönderilmesi gerekmektedir. (Evraklarını Acil Posta ile gönderecek adayların Diploma ve Sertifika Asıllarını göndermeyip; Diplomalar için mezun oldukları yerden, sertifika içinse sertifikayı aldıkları yerden aslı gibidir yaptırarak, aslı gibidir yaptırdıkları belgeleri göndermeleri gerekmektedir.)

İlanen Duyurulur. 16.10.2023

 

“Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”

 

 

2023 Sözleşmeli Cezaevi Şoför Sözlü Sınav Sonucu

2023 Sözleşmeli Teknisyen (Elektronik) Sözlü Sınav Sonucu

 

 

EKLER:

ek-1-mecburi-hizmet

ek-2-mal-beyani

ek-3-es-durumu-dilekcesi

ek-4-saglikla-ilgili-beyan

ek-5-guvenlik-sorusturmasi-ve-arsiv-arastirma-formu

 

Adres

Şahin Ali Mahallesi Emin Erişingil Caddesi 51100 Merkez / Niğde

Telefon

0 (388) 232 33 80

Fax No : 0 (388) 233 45 75

E-Posta

nigdecbsisaretadalet.gov.tr